KURSUS: ÆSTETISKE LÆREPROCESSER som undervisningsform

Æstetiske læreprocesser som undervisningsform – en workshop hvor vi arbejder med idéudvikling til underviserens egne konkrete undervisningsforløb, med fokus på at fremme æstetiske læreprocesser. Workshoppen tilrettelægges således, at den enkelte underviser afslutter forløbet med et helt eller delvist færdigt oplæg til undervisning, der kan tages i brug med det samme.