Foredrag

ÆSTETISK LÆRING MEDVIRKER til at formidle kvalificeret forskningsbaseret viden om udvikling af undervisning, der tilgodeser både følelsesmæssig og kognitiv erkendelse så teori og praksis smelter sammen til én helhed.

VORES FOREDRAG sætter fokus på undervisning, der inddrager æstetiske læreprocesser og vi uddyber den teroetiske vinkel på emnet. Et foredrag kan være en god indledning til en af vores workshops, men kan også stå alene.

Alle foredrag belyser teori med eksempler i praksis.

KLIK i den blå boks til venstre for at se mere om foredragene.
Kontakt os for nærmere information om indhold, pris og varighed.