Om Æstetisk Læring

Se video om vores virksomhed

Æstetisk Læring er en kursusvirksomhed for undervisere, der har fokus på det æstetiske områdes kæmpe potentiale for menneskers udvikling, læring og erkendelse i undervisningsmæssige sammenhænge.

Vi holder derfor foredrag og workshops for undervisere, som gerne vil have inspiration til, hvordan dette potentiale kan udnyttes i faglige sammenhænge.

Vi ønsker at udbrede kendskabet til det at skabe æstetiske læreprocesser i mange former for undervisning (også i de typisk teoretiske fag) – både i teori og i praksis.

Og hvorfor så det?

Fordi vi mener, at mennesker der er i læring, kan og skal opleve:

  •  at der er direkte sammenhæng mellem teori og praksis
  •  at læring kan være afvekslende og stimulerende på flere planer
  •  at man som elev eller studerende er direkte involveret i sin egen læreproces
  •  at det er lystbetonet og sjovt at lære noget og at læring kan have karakter af leg
  • Og at læring kan resulterer i en form for udtryk (produkt), der både er af fysisk karakter og samtidig en  sanselig, erfaret oplevelse