– et eksklusivt udviklingsforløb af pædagogiske teams på daginstitutioner

I tilbydes hermed et unikt coachingforløb, der styrker og videreudvikler jeres pædagogiske praksis gennem anvendelse af dramametoden Forumspil.

 

HVAD ER FORUMSPIL?

Forumspil er en interaktiv dramametode. Gennem mindre situationsspil behandler I en faglig problematik eller et dilemma. De af jer der overværer spillet kan ændre på begivenhedernes gang i spillet, så alle i fællesskab bearbejder temaet gennem nye måder at takle dilemmaet på.

Spillet bliver således jeres fælles analyse af det faglige emne – i PRAKSIS!

Som pædagogisk team får I på den måde mulighed for i et trygt og risikofrit rum, at udveksle erfaringer om jeres praksis samt udvikle nye måder at gøre tingene på, ved at GØRE det og ikke bare høre og tale om det.

SÅ:

 • Drømmer I om at kunne udvikle den pædagogiske praksis, så I bliver endnu bedre til det I allerede gør nu?

 

 • Er I trætte af at det ofte ender med et teoretisk oplæg, når I er afsted på kursus?

 

 • Træt af at teorien fra kurset ikke altid bliver omsat, når I vender tilbage?

 

 • Er I sommetider frustreret, fordi I ved, at I som team har mange potentialer, men ikke altid kan får muligheden for, at få dem i spil?

 

Vi har udviklet en praksisbaseret coachingform, basseret på sidste ny viden om pædagogik og psykologi med udgangspunkt i en praktisk vinkel, så teori så at sige får ”ben at gå på”.

Forumspil er et koncept, hvor vi anvender redskaber hentet fra teaterets verden til at generere viden om jeres faglige stof og færdigheder.

 

 

Under dette forløb får I:

 • et oplæg omkring teorien bag det valgte tema.
 • mulighed for at være aktivt deltagende i hele processen! (affektivt og kognitivt)
 • mulighed for at lave en kritisk grænskning og refleksion over egen praksis
 • mulighed for  at udvikle alternativer til jeres nuværende praksis
 • tid og plads til at vidensdele og udveksle praksiserfaringer fra jeres pædagogiske arbejde på en konstruktiv måde
 • støtte og opmærksomhed på de områder i praksis, hvor I er mest udfordret

Hvordan foregår det? 

Dagen kan se således ud, men tilpasses altid efter jeres behov:

09.00 – 10.00:     Fagligt teoretisk oplæg om dagens emne

10.00 – 12.00:      Udvikling af praksisviden om emnet via øvelser og aktiviteter

12.00 – 12.45:       Frokost og evt. individuelle notater

12.45 – 14.45:        Arbejde med dilemmaer via Forumspil

14.45 – 15.00:       Afslutning – hvad tager vi med os i vores fremtidige arbejde?

 

 

Hvem står bag?

Forløbet køres af konsulenter fra firmaet Æstetisk Læring.

Æstetisk Læring er en kursusvirksomhed, der ved en masse om det æstetiske områdes kæmpe potentiale for menneskers udvikling, læring og erkendelse i til udvikling af pædagogisk praksis.

Vi holder derfor foredrag og kurser for både pædagoger, undervisere og ledere, der gerne vil have inspiration til, hvordan dette potentiale kan udnyttes i faglige sammenhænge. På vores hjemmeside kan du læse mere om begrebet ”æstetisk læring”.

Coachingforløbet tilrettelægges og styres af Susanne B. Storm og Julie Kordovsky.

 

Susanne B. Storm:

Uddannet skuespiller/dramapædagog og cand. pæd. pæd. psyk.

Susanne har specialiseret sig i at arbejde med Forumspil til udvikling af bl.a. pædagogisk praksis.
Hun har arbejdet både teoretisk og i praksis med æstetiske læreprocesser og er en dynamisk og inspirerende kursusleder.

Julie Kordovsky:

Uddannet cand.psyk. og BA i engelsk

Hun er tilknyttet Æstetisk Læring som underviser og Forumkonsulent Julies kernekompetencer er bl.a.:
 • Sparring, coaching og terapi
 • Supervision: Individuel- og gruppesupervision
 • Undervisning indenfor det psykologiske og pædagogiske felt
Udviklingsarbejde med fokus på det relationelle og kommunikative felt

 

Ring helt uforpligtende og høre nærmere:

51941894

kontakt@aestetisk.dk