Sudbury Valley

03-12-2012

Se denne dejlige video om en meget unik skole og undervisningsform.

“Sudbury Valley” er en skole, der sætter eleven i centrum for sin egen læreproces.

Her er undervisningen ikke delt ind i fag og børn og unge er ikke delt ind i typer. De tilbydes derimod et anerledes lærings- og erkendelsesrum med tid til fordybelse. Det er fokus på æstetiske læreprocesser og en radikal anerledes måde at gøre skole på.

Det er en skole der forstår, at vi mennesker har brug for at lade indtryk komme til udtryk. Og ikke kun ad intellektets vej, men også gennem æstetiske formsprog.

Læring anskues som en PROCES, hvor igennem den lærende udvikler viden.

Opgaven for lærerne på skolen er at skabe rum for ÆSTETISKE LÆREPROCESSER og det kræver både MOD OG INDSIGT.

Se med her og lad dig inspirere ♥