KURSUS: Gør ALLE dine elever aktive i diskussioner på klassen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik på billedet og få mere viden om Vurderingsøvelser i hæftet af samme navn

 

Ja tak, jeg vil gerne vide mere

På dette kursus lærer du hvordan du kan anvende vurderingsøvelser i din undervisning og på den måde skabe demokratiske arenaer, hvor ALLE elever inddrages og får mulighed for at reflektere og komme til orde.

Men hvad er VURDERINGSØVELSER?

Grundlæggende er vurderingsøvelser en måde, hvorpå man kan strukturere samtaler i grupper, ved at alle deltagerne aktivt flytter sig rundt i lokalet på forskellig vis, samtidig med at de tager stilling til synspunkter og udveksler holdninger og standpunkter.

Det er en måde at tilrettelægge undervisning på, som med fordel kan erstatte den traditionelle dialogform, der foregår i mange klasseværelser, hvor underviseren blot diskuterer med den lille håndfuld elever, der altid har hænderne oppe.

Som lærer/underviser/kursusleder får du i stedet dine elever til at indlede samtaler, hvor de samtidig tager stilling og udvikler en både personlig og faglig holdning til de emner, som du underviser i.

På mange uddannelser er det en del af uddannelsens mål, at eleverne udvikler kompetencer, så de kan deltage i den faglige debat og formidle faglige overvejelser. Vurderingsøvelser er særlig gode til udvikling af dette.

Med vurderingsøvelserne har du et redskab til at få åbnet op for elevernes mange forskellige holdninger og ytringer, således at et emne bliver belyst fra så mange sider som muligt.

Ved aktivt at gå og stå for deres synspunkter kan eleverne blive mere bevidste, om de personlige og faglige valg de tager og de konsekvenser, der kan være forbundet med netop de valg; valg der kan være afgørende for deres fremtidige handlinger, som de kommer til at operere ud fra.

”Den store gevinst ved vurderingsøvelser, som jeg ser det, er at man skaber demokratiske arenaer, hvor alle kommer til orde, åbner op for nye måder at formulere spørgsmål på og at der kan reflekteres sammen i en konkurrencefri atmosfærer”                                                                   

                                                                                                                                                 (Byréus, 2012 s. 100 Min oversættelse)

 

Ja tak, jeg vil gerne vide mere

 

 

BESTIL KURSUS PÅ:
kontakt@aestetisk.dk
eller
TELEFON: 51941894
HVEM: Kurset henvender sig til dig, der underviser unge og/eller voksne på en af landets uddannelsesinstitutioner. Det være sig på en erhvervsskole eller på en gymnasial uddannelse, på en professionsbachelor-uddannelse (ex. lærer-, pædagog-, sygeplejerskeuddannelse m.fl.), på en højskole eller i de ældste klasser i folkeskolen.

Ja tak, jeg vil gerne have mere information