HÆFTE – Om anvendelse af Forumspil

Læs her om, hvordan undervisere fra en Social- og sundhedsskole anvender dramametoden forumspil i deres undervisning.