DORTHE RIIS – Dramapædagogik

 

 

 

 

 

 

 

Dorthe Riis er uddannet skuespiller i USA inden for det fysisk/komiske teater og har en Mastergrad i Teater- og dramapædagogiske processer.

Dorthe er ansat på UCN Nordjylland som underviser på pædagoguddannelsen i teater og dramatik.

I hendes virke som underviser, er hun hovedsagelig optaget af æstetiske læreprocesser og menneskers evne til at kommunikere æstetisk og sanseligt.

Hun er inspireret af Otto Scharmers Teori-U, som hun anser for at være en innovativ procesforståelse, der fordrer, at mennesker både arbejder med en analytisk tilgang og på samme tid evner at lytter til den ”mave fornemmelse”, der bringer os ind i de muligheder, der er ved at opstå i fremtiden.

For Dorthe rummer teateret mulighed for at skabe dialoger via fiktionen, der bringer dele af problemstillinger frem, som det verbale sprog ikke kan nå.

Hun er især optaget af Forumteater/spil, som hun anvender som en god og enkelt form, der kan bringe meningsfulde og vedkommende problemstillinger op til debat i en given målgruppe.

Dorthe arbejder både som oplægsholder og underviser og altid igennem processer. Det er via erkendelse på flere planer, der kan skabes forståelse.

Se artikel om Dorthes uddannelse