Artikel: Rummelig skole

Kan man tale om, at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om, hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for nogen og mindre hensigtsmæssige for andre?
Nedenstående artikel (klik på linket) ser på, hvordan tilrettelæggelse af undervisning der tilgodeser æstetiske læreprocesser muligvis kan medvirke til at rumme flere elever på eksempelvis erhvervsuddannelserne.
Obs: I artiklen findes undervejs to videooptagelser med uddybende kommentare til emnet. Links til videoer findes lige under link til artiklen
God fornøjelse

SE ARTIKLEN RUMMELIG SKOLE HER