KURSUS: Styrk pædagogens dramatiske kompetencer!

Æstetisk Læring har udviklet et kursusforløb, der styrker pædagogers æstetiske kompetencer særlig inden for dramaarbejde med børn i dagtilbuddene.

 

Efter nærmere aftale med jer vil vi gennem en hel dag fylde deltagerne (det pædagogiske personale) op med inspirerende viden samt masser af praktiske dramaværktøjer, der er lige til at gå til i det daglige arbejde.

I praksis kan Æstetisk Læring bl.a. tilbyde:

  • en konkret ”værktøjskasse” til pædagogerne bestående af lege, øvelser og forløb, der alle kan bruges i dramaarbejdet med både vuggestue- og børnehavebørn.

  • hjælp til udvikling af helt konkrete dramaforløb med både vuggestue- og børnehavebørn.

  • at pædagogen får prøvet sig selv af i en dramafaglig sammenhæng og på den måde får udviklet sider af sig selv, der kan anvendes i arbejdet med børnene.

  • teoretiske oplæg om den betydning dramaarbejdet kan have for børnenes sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling.

  • at pædagogerne får mulighed for også at fordybe sig i arbejdet med materialer og fremstilling af dramatiske pædagogiske virkemidler (ex. personlig rolledukke), der kan bruges i det dramatiske arbejde med børnene.

  • evaluering af projektet med henblik på det fremadrettede arbejde i institutionerne.

 

RING eller SKRIV  for nærmere information:

tlf.: 51941894

mail: kontat@aestetisk.dk

 

Baggrunden for projektet

Kreativitet og æstetisk praksis er nogle af den pædagogiske professions kernekompetencer. Alligevel er det desværre et område, der er blevet nedprioriteret i de seneste år både på de pædagogiske uddannelser og i den politiske diskurs.

I Æstetisk Læring ønsker vi at ændre på det forhold. Vi ønsker at få synliggjort vigtigheden af, at det pædagogiske personale har både uddannelse og kompetencer til at udvikle og støtte vores børns kreative evner og æstetiske kompetencer og ligeledes udbygge læreplanstemaet ”Kulturelle udtryksformer og værdier”.

Vi ønsker at bidrage med både teori og konkrete redskaber, der kan udvikle de æstetiske formsprog, fordi de indeholder et kæmpe potentiale til både udvikling og læring.

 

Hvorfor drama?

Dramaarbejdet har en lang række fordele for børnene og kan ifølge flere dramapædagoger og teoretikere indeholde mange udviklings- og læringsmæssige potentialer, der kan have stor betydning for børnenes sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling.

Dramaarbejde kan bl.a. medvirke til at:

  • udvikle børnenes legeevne: Et netop afsluttet forskningsprojekt, støttet af bl.a. BUPL, konkluderer, at dramaaktiviteter i børnehaven bl.a. kan styrke børnenes legeevne, da man gennem dramaarbejdet benytter sig af det samme legesprog, som allerede findes i børnenes rollelege.

  • udvikle inkluderende legefællesskaber: Samme forskningsprojekt konkluderer at dramaarbejdets udvikling af børnenes legeevner kan virke som inklusionsværktøj, da en veludviklet legeevne giver adgang til legefællesskaberne, der spiller en væsentlig rolle for, at man som barn kan føle, at man er inkluderet i det sociale fællesskab.

  • udvikle børnenes abstraktionsevne: At kunne fastholde en ”som om verden” kræver at barnet på en og samme tid er i og uden for fiktionen. Dette udvikler barnets evne til abstrakt tænkning, hvilket er essentielt for barnet, bl.a. når det starter i skole.

  • udvikle evnen til empati: Når børnene arbejder med at udvikle en rollefigur, trækker de på deres egne oplevelser for at få dem indarbejdet i den sammenhæng, deres figur indgår i. Børnene kender deres rollefigur, selvom den kan være meget anerledes end dem selv og dette skabende rollearbejde kan være medvirkende til at udvikle deres empatiske evner

Vi oplever, at det pædagogiske personale på mange af landets daginstitutioner, har et ønske om at videreudvikle deres æstetiske kompetencer og skabe rum for læreplanstemaet ”Kulturelle udtryksformer og værdier”.

Men vi oplever også, at det kan være vanskeligt i en travl hverdag at indføre og udvikle nye æstetiske og kreative kompetencer, der tilgodeser både pædagogiske læringsmål og den daglige trivsel blandt børn såvel som voksne.

 

Økonomi

Vi gør opmærksom på, at en finansiering af projektet kan gøres via Huskunstnerordningen. Huskunstnerordningen er en ordning under Statens Kunstråd og Statens Kunstfond, hvor institutioner støttes med 75% af omkostningerne i forbindelse med ansættelse af en kunstner. Da Susanne B. Storm er uddannet scenekunstner inden for teater og drama, vil det derfor være en mulighed at søge denne ordning.

På Huskunstnerordningens hjemmeside beskrives det yderligere, at formålet med ordningen er at fremme børn og unges møde med kunst og give dem erfaring med aktivt at følge, deltage og fordybe sig i en professionel kunstnerisk proces. 

Yderligere beskrives det, at ordningen kan være en hjælp, når der er brug for inspiration og faglig bistand i arbejdet med læreplanstemaet “Kulturelle udtryksformer og værdier”.

 

Vi ser frem til at høre fra jer.