Interview med phd. Merete Sørensen

07-12-2017

 

Varighed: ca. 30. min.

LINK til omtalte forskningsprojekter.

Heri beskrives de omtalte forskningsprojekter med tilhørende litteraturliste.

Enjoy:-)