Hvad betyder Æstetisk Læring?

I en dagligdags betydning anvendes begrebet æstetik ofte om noget, der falder i vores smag, som noget den enkelte syntes er smukt, lækkeret eller bare behageligt.

Begrebet æstetik skal i vores sammenhæng udvides noget. Æstetisk skal her forstås som den kundskab man får gennem sanser, følelser og oplevelse.

Når man som underviser lægger op til at rammesætte sin undervisning, så der skabes viden gennem sanser, følelser og oplevelse, giver det eleven mulighed for at være aktivt handlende i sin egen læreproces, således at eleven inddrages som én, der bidrager til at skabe betydning.

Denne måde at tænke læring på, står i skarp modsætning til mere traditionelle måder at undervise på, hvor eleven betragtes som en, der skal have overført viden fra eksempelvis læreren. En sådan skolastisk tænkning sætter i højere grad fokus på elevens faktuelle viden, end på eleven som medskaber af viden.

LÆS mere her i magasinet Asterisk – Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet:

(Klik på billedet)