BOG: Æstetiske læreprocesser – i teori og praksis

Æstetiske læreprocesser – i teori og praksis er en antologi redigeret af Kirsten Fink-Jensen og Anne Maj Nielsen

Målet med antologien Æstetiske læreprocesser – i teori og praksis er at inspirere undervisere til at overveje sanselige og æstetiske muligheder i deres arbejde. Bogen indeholder bidrag fra forfattere, der har tilknytning til universitetet, lærerseminarierne eller som benyttes som inspiratorer for den undervisning, der foregår disse steder

Bogen indeholder 11 artikler om æstetiske læreprocesser i så forskellige fagområder som matematik, naturfag, dansk, drama, idræt, billedkunst og musik. I artiklerne beskrives forskellige aktiviteter og situationer, hvor sanselig oplevelse og forskellige former for betydning heraf er i fokus. Det viser sig dels, at der inden for det enkelte fag er forskellige normer for, hvor vidt der lægges vægt på sanselige dimensioner i undervisningen, og dels at der er mange uventede muligheder for at arbejde med æstetiske læreprocesser i forskellige fag.

Æstetiske læreprocesser
– i teori og praksis
224 sider, ill.
Billesø & Baltzer

SE ANMELDELSE HER

 

Indholdsfortegnelse:

Tema: Sanselige og æstetiske oplevelser i forskellige fag

 • Naturoplevelse og naturfaglig interesse – hvad er forholdet mellem æstetiske læreprocesser og naturfaglig undervisning? (af Lasse Thomas Edlev).
 • Æstetiske læreproceser i matematikundervisning i skolen (af Lena Lindenskov).
 • Visuelle kompetencer i fag og tværfaglighed – om undersøgelse, erkendelse og formidling (af Kirsten Skov).
 • Musikkens materialitet som læringspotentiale i forskellige musikalske aktivitetsformer (af Kevin Rowley).

Tema: Forskellige betydninger i æstetiske læreprocesser

 • At gå fra sans til samling – fordobling og æstetiske læreprocesser i dansk (af Mads Th. Haugsted)
 • Dramaunderviserens mange roller – hvorfor summer folkeskolen ikke bare af Drama? (af Bennyé Austring & Merete Sørensen)
 • Drama – i ét nu (af Susanne Bøgeløv Storm)
 • Bevidsthed i bevægelse – om børns kropslige oplevelser og læringsmuligheder i dans og idræt i skolen (af Charlotte Svendler Nielsen)
 • Læring i afrocubansk musiktradition – og i den danske folkeskole (af Karen-Lis Kristensen)
 • Æstetiske læreprocesser i folkeskolens idrætsundervisning – eller hvorfor den kropslige dannelse er mere end sundhed og idrætsdiscipliner (af Helle Rønholt & Mia Herskind)

Tema: Modeller til refleksioner om æstetiske læreprocesser

 • Æstetikmodeller i billedkunst (af Ingelise Flensborg)
 • Æstetiske læreprocesser på tværs af fag – tankemodeller (af Kirsten Fink-Jensen & Anne Maj Nielsen)